مواد شیمیایی آرایشی بهداشتی ارگانیک و حفظ نباتات کشاورزی، پلی اتیلن گلیکول ها PEG در گرید های مختلف